KURUMSAL KİMLİK

KURUMSAL  KİMLİK

Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.

Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu içerikler yer alır.

Kartvizit / Adres Kart

Takvim çalışması

CD yüzey baskı tasarımı

E-posta, mailing tasarılı

Web sitesi tasarımı

Antetli zarf tasarımı

Antetli kağıt tasarımı

Bülten / duyuru / ilan

Faks tasarımı

Rapor taslakları

Fatura / irsaliye tasarımı

Not defteri, bloknot tasarımı

Promosyon malzemeleri tasarımı

Logo Tasarımı

Logo kurumsal kimliğinizin bizzat bedenidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. “Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır” anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız. Her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup şu özellikleri taşımalıdır:

 

1)Akılda kalıcı

2)Sektörde benzersiz

3)Maksimum bilgiyi minimum sürede veren

4)Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilen

5)Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olan

6)Firmanızın “ruhunu” yansıtan, somutlaştıran

7)Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilen

8)Farklı yüzey ve medyalara uygulanması aşırı masrafa yol açmayan